Sunday, December 4, 2011

Bahasa Isyarat Komunikasi KSSR

Bahasa Isyarat Komunikasi menjadi salah satu sukatan pelajaran untuk murid-murid cacat pendengaran di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas, Cacat Pendengaran serta Program Pendidikan Khas Integrasi di seluruh negara mulai tahun 2011. Sukatan pelajaran baru ini termasuk dalam KSSR yang diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pelajaran. Antara sukatan awal untuk murid tahun satu ialah belajar huruf awal atau abjad seperti gambar yang saya lampirkan sehingga mereka mengenali huruf tersebut. Seterusnya mempelajari beberapa lagi perkataan sehingga membina ayat mudah dalam bahasa isyarat. Saya sendiri rasa gembira dapat mengajar murid-murid ini dalam bahasa isyarat walaupun saya orang normal. Pengalaman selama 16 tahun dengan murid pendengaran banyak mengajar saya erti kesabaran dan vekal menghadapi karenah mereka dalam mempelajari perkataan-perkataan baru untuk murid tahun satu.